casestamil Cases | World of Urology

வழக்குகள்

Image
Image
Image
Image

வேர்ல்ட் ஆஃப் யூரோலஜி நோயாளிகளுக்கு மேம்பட்ட சிகிச்சையை வழங்குவதற்கும், குணமடைய நேர்மறையை உருவாக்குவதற்கும் விரிவான ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சையை வழங்குவதற்காக அறியப்படுகிறது.